menu
Hledat adresu nebo transakci:

Aktuální transakce

Loading ...

Další info o Bitcoinech:

Bitcoinman.cz
Velice hezky zpracovaný web o Bitcoinu, nováčkům doporučuji projít.

Bitcoincz.cz
Další český web který píše o Bitcoinu.

Digimeny.cz
Případně ještě web digimeny.cz, který píše také o Bitcoinu.

Finex.cz
Český finanční portál, který kromě investic do akcií píše i o Bitcoinu.

Slovník pojmů

ASIC

Speciálně vytvořený čip, který se snaží o co nejrychlejší výpočet SHA-256 s ohledem na co nejnižší spotřebu elektrické energie. Hlavní výroba je soustředěna především do Číny, kde se také díky tomu soustředí velká část těžby Bitcoinu.

BIP32

BIP (Bitcoin Improvement Proposals) popisují jednotlivé vylepšení Bitcoinu. BIP32 konkrétně přináší velkou změnu ve způsobu, jak se provádějí zálohy klíčů k Bitcoinovým adresám. Oproti nutnosti zálohovat dokola nové a nové klíče ke generovaným adresám přináší Seed, ze kterého se jednotlivé adresy načtou. Stačí tedy pouze zálohovat Seed.

BIP39

Vylepšuje Seed tak, aby používal lehce zapamatovatelná slova, definuje seznam 2000 anglických slov, které jsou vybrány tak, aby byly co nejunikátnější a první písmena se již neopakovaly.

BIP44

Definuje pořadí, v jakém jsou generovány nové adresy nad protokolem BIP32. Cílem je kompatibilita při generování adres mezi jednotlivými typy peněženek.

Bitcoin adresa

Adresa je unikátní řetězec znaků, který vám umožní přijímat Bitcoiny. Vypadá například takto: "1C2McBicWzrNDmDp3VtSaTjkyvbzpVRotE". Je to možné chápat i jako kombinace čísla účtu s variabilním symbolem dohromady. Spousty peněženek generuje novou adresu pro každou příchozí platbu, aby tím rozlišila jednotlivé platby a zároveň uchránila historii plateb uživatele.

Block

Celý Blockchain obsahuje jednotlivé Blocky, které jsou vytvářeny v průměru po 10 minutách. Můžeme to chápat jako A4 papír, popsaný transakcemi které se během 10 minut uskutečnily. Jednotlivé bloky jsou číslovány, hashovány a vzájemně na sebe odkazují, aby nebylo možné Block podvrhnout.

Blockchain

Blockchain je distribuovaný "účetní záznam" o všech operacích na všech adresách. Je veřejný a seřazen chronologicky. Blockchain má stažený každý uživatel Bitconové sítě, všichni uživatelé tedy ví, kolik jaká adresa vlastní Bitcoinů. Neví však, komu daná adresa patří.

BTC

Jedná se o zkratku virtuální měny Bitcoin.

BTX

BTX je oficiální zkratka pro měnu Bitcoin na burze.

FIAT měna

Jedná se o konvenční měny vydávané centrální bankou. (dolary, eura, koruny, atd..)

Hash

Jedná se o algoritmus, který převádí vstupní data do „relativně“ malého čísla. Tato funkce se většinou používá k rychlejšímu porovnání tabulky nebo porovnávání dat.

Hash rate (hashrate)

Hashrate je měrná veličina výkonnosti v Bitcoin síti. Jednotkou je „hash/s“ (počet hashů za sekundu). Průměrná grafická karta dosahuje například výkonosti 400 MHash/s. Celkový výkon sítě k srpnu 2016 ukazuje přibližně 1 550 000 THash/s.

HD peněženka

The Hierarchical Deterministic (HD) je typ peněženek, které generují adresy z jednoho Seedu, který vygenerují při zakládání peněženky. Stačí tedy provést zálohu formou 24 slov, díky kterým může uživatel kdykoliv zpětně generovat veškeré své adresy s Bitcoiny.

Obtížnost

Slouží k regulaci vytváření nových bloků do sítě. Pokud by se výkon celé sítě zdvojnásobil, zdvojnásobila by se i rychlost vytváření bloků, což je nežádoucí. Síť se tedy sama zreguluje a zvýší obtížnost k nalezení nového bloku na dvojnásobek tak, aby nové bloky vznikaly přibližně po 10 minutách.

Peněženka (wallet)

Jedná se o software, který pracuje s Bitcoinovou sítí. Hlavní funkcí je přijímat a odesílat jednotlivé Bitcoiny.

Pool (bitcoin pool)

Vzhledem k obrovskému množství těžařů na síti, se zmenšuje pravděpodobnost k včasnému nalezení správného hashe nad blokem. Tudíž se těžaři začali spojovat do tzv. Mining poolů, kde hledají správný hash kolektivně jako jeden tým. Pokud se někomu z poolu podaří najít nové Bitcoiny, rozdělí se s ostatními podle výkonu, který společnému poolu poskytují.

Rok 2030 a 2140

Drtivá většina Bitcoinů bude vytěžena již v roce 2030, ale zbytky se budou hledat až do roku 2140. Poté už se Bitcoiny nebudou tvořit a mineři budou pracovat pouze pro transakční poplatky. Když miner najde nový blok (vyřeší první) dostane odměnu včetně všech transakčních poplatků, které ověřil.

Satoshi

Satoshi je nejmenší možná jednotka Bitcoinu. Každý Bitcoin lze dělit až na 8 desetinných míst, 1 satoshi = 0.00000001 BTC.

Scrypt

Jako náhradu za SHA-256, který využívá Bitcoin začal Litecoin využívat tzv. Scrypt. Jedná se o jiný způsob výpočtu hashe nad transakcemi. Scrypt využívá pro svůj výpočet paměť, takže se pro něj mnohem obtížněji vytváří speciální HW ASIC.

Scrypt-N

Stejně jako u Scrypt používá pro svůj výpočet paměť, tu ale dynamicky mění tak, aby nebylo možné vytvořit pro výpočet tohoto algoritmu speciální HW (ASIC).

Seed

Jedná se o vstupní slovo/slova ze kterých se generují Bitconové adresy. Moderní peněženky je využívají tím způsobem, že uživateli na začátku vygenerují 24 slov, které si uživatel zálohuje a díky tomu si může peněženku kdykoliv obnovit.

SHA-256

SHA je zkratkou Secure Hash Algorithm. Je to rozšířená hašovací funkce, která vytváří ze vstupních dat výstup (otisk) fixní délky.
Otisk je též označován jako kontrolní součet, fingerprint, hash (česky někdy psán i jako haš). Jeho stěžejní vlastností je, že nepatrná změna na vstupu vede k velké změně na výstupu, tj. k vytvoření zásadně odlišného otisku.

Těžba (mining)

Vzniká emisí nových Bitcoinů při potvrzování transakcí, které běží Bitcoinovou sítí. Tzv. těžaři ověřují platby jednotlivých uživatelů a vytvářejí nové bloky. Ten, kterému se podaří jako prvnímu vytvořit hash nad novým blokem s požadovanou obtížností, má nárok na připsání nových Bitcoinů do sítě. Tímto způsobem „vytěžil“ nové Bitcoiny včetně připsání poplatků za transakce.

Volatilita

Volatilita značí, jakým způsobem kolísá kurz měny. Bitcoin je hodně volatilní, je schopen během jednoho týdne získat nebo ztratit na hodnotě i 100 dolarů.

Xprivate

Stejně jako u xpub, se jedná o hlavní hash vygenerovaný ze Seedu, ovšem na rozdíl od xpubu negeneruje adresy, ale privátní klíče k adresám, které jsou generovány hashem xpub. Tento xprivate bývá většinou z bezpečnostního důvodu z peněženky nedobytný.

Xpub

Je hlavní hash, který se generuje ze Seedu. Z tohoto xpub se postupně generují jednotlivé Bitcoinové adresy.

X11

Jedná se o řetězové hashování, které využívá DASH. Je odolné vůči ASIC avšak o něco šetrnější ke grafickým kartám než Scrypt-N. (tolik kartu nepřehřívá)

21 000 000 BTC

Proč bude vytěženo pouze 21 milionů BTC?
Po spuštění sítě byla odměna 50 BTC a každé 4 roky se snižuje na polovinu. Na konci roku 2012 se emise snížila na 25 BTC / 10 minut, za 4 roky v roce 2016 se opět snížila na 12.5 BTC / 10 minut a bude se dělit do doby, až nebude možné ji ničím dělit. (rok 2140)

Kurz bitcoinu